V Číně zřídili pandám domov důchodců

Pandy sice chovají na více místech světa, ale všechna zvířata jsou majetkem Čínské lidové republiky, která je jednotlivým zemím zapůjčuje. A tak přestárlí býložraví medvědi, kteří už se nemohou rozmnožovat a těšit návštěvníky zahrad, budou přesunuty zpět do své vlasti. V Číně pro ně zbudovali speciální domov pro pandí důchodce, kde svůj čas odměřený pro pobyt na Zemi dožijí.

Čtěte více

>> Facebook Komentáře >>

ALF e-shop